Op deze plek
Heerst een doodse stilte
Als een graf nog open maar gevuld
Daar waar de bomen ruisen, en lijken rotten
Waar de doden rusten, en de afgod roept!

In het holst van de nacht
Komen wij bijeen
Voor de sabbat, het wekken van de geesten
Als de heksen dansen
Rond het helse vuur
Als dat wat dood was, plots herleeft in schande

Wij zijn bezetenen in handen van Satan
Wij zijn de heksen, gebleven na het vuur
Wij zijn de eeuwigen, zij die de dood met vrezen
Wij zijn de antichrist, dochters van de zwarte vlam!

Daar waar de dood herleeft, dansen wij
Rond het duivelsvuur
Daar waar het duister heerst, zingen wij
De psalmen van ontheiliging

Daar waar de dode kinderen begraven liggen, vieren wij het einde
Daar waar verdriet en ellende heersen, vieren wij het kwaad
Daar waar de brave gelovigen walgen, vieren wij het duister
Daar waar de chaos begint, verschijnen wij, het mes in de hand van de duivel!

Album: Dawn Of Infinite Fire

Write A Comment