In het woud der doden, zwijgt vol angst het leven
Als de klok weer luidt, waar de geesten zweven
Uit de grauwe diepte verrijst een helse stoet
In de lege ven borrelt vers gebrouwen bloed

Daar waar ik sterven zal
In het duister zal mijn ziel afdalen
In de poel des verderfs, waar de zondaars dansen
Zal ik met de heksen in eeuwigheid verdwalen

In de zwarte nacht van de nieuwe, maan
Is nog steeds de schaduw van wat heeft gestaan
Het gezonken klooster van de Satanssonen
Waar nog immer trots deze heidenzielen wonen

In de poel des verderfs,
Daar waar ik sterf!

Album: Potestas Magicum Diaboli

Write A Comment